Varför Navringar?

Varför använda centreringsringar?

Navringar används om fälgens navhål är större än navet som är på bilen. Eftermarknadsfälgar har ofta ett större navmått än originalfälgarna eftersom de ska passa flera olika bilar, då använder man med fördel navringar för att få ett korrekt navmått. Används inga navringar så riskerar man obalans och vibrationer vid körning, samt att det blir svårare att centrera fälgen vid montering. Notera att originalfälgar vanligtvis inte behöver några navringar, då de är tillverkade att passa perfekt på bilen.

Centreringsringar, centerringar, centrumringar och distansringar är andra namn för navringar. På engelska heter dem Hub Centric Rings eller Spigot Rings.

Tips! Kom ihåg att både rengöra samt smörja lite med kopparfett eller maskinfett före montering, både på fälgen och hjulnavet, så underlättar det när navringarna behöver tas bort vid hjulskifte eller liknande.

OBS! Navringar används främst till lättmetallfälgar, dvs. aluminiumfälgar, magnesiumfälgar osv., de brukar ej passa eller behövas till plåtfälgar.